RAGNARÖK ONLINE Site officiel : www.ragnarokeurope.com

Kullanım ŞartlarıBu Gravity Gateway web sitesi Whybe Online EMEA tarafından işletilmektedir.


Bu Genel Çalışma Şartları (GÇK), Whybe Online EMEA ile müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi yönetir.


Müşteri, ürün sipariş ederek Genel Çalışma Koşullarını tamamen anladığını ve kabul ettiğini teyit eder.


Sözleşmenin tarafları şunlardır:


Müşteri ("Müşteri, siz"): Gravity Gateway web sitesinden ürün sipariş eden herkes.


15-27 rue Moussorgski 75018, Paris adresinde bulunan Fransız firma Whybe Online EMEA ("Whybe Online", "biz")


Müşteri'nin ürün siparişi, Whybe Online'un söz konusu ürünlerin satın alımını yapması için bağlayıcı bir unsurdur. Sipariş verilir verilmez bir onay mesajı görüntülenir ve Müşteriye onay e-postası gönderilir. Bu otomatik onay, Whybe Online'un Müşteri'nin siparişini kabul ettiği anlamına gelmez. Whybe Online'un Müşteri'nin siparişini kabul etmesi ve sözleşmenin var olması yalnızca Whybe Online'un ürün ya da hizmetleri Müşteri için aktive ettiği zaman gerçekleşir.

Lütfen otomatik sipariş onayında herhangi bir hata olup olmadığını kontrol ediniz ve herhangi bir yanlışlık durumunda bize hemen bilgi veriniz. Kayıt sırasında verdiğiniz bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz olduğunu garanti etmiş olursunuz.

Sadece 18 yaş ve üstü olan Müşteriler'in siparişleri kabul edilecektir.


Hizmet türü ve kısıtlamalar


Ürünler ya da hizmetler Müşteriye otomatik aktivasyon ile gönderilir.

E-posta ile sipariş onayı alırsınız.

Karat siparişleri, mükerrer sipariş (web sitesi tarafından iki kez alınan münferit siparişler) olduğu ispatlanmadığı sürece iade edilmez.


Ürün ve hizmetlerin kullanım koşulları


Müşteri, Gravity Gateway web sitesinde belirtilen sistem gerekliliklerini sağlamalıdır.

Müşteri'nin bilgisayarı genişbant bağlantısıyla İnternete bağlı olmalıdır (DSL vb.).


Ürün Lisansı


Bu Genel Çalışma Şartları çerçevesinde, Müşteri'ye Whybe Online tarafından gönderilen sınırlı ve kişiye özel olmayan bir (1) adet ürün kopyasının bir bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarında kullanım hakkı Müşteri'ye verilir. Bu sözleşmenin şartları çerçevesinde, Müşteri bir üründeki yazılımda, kaynak kodunu çıkarmak, ondan başka ürünler yaratmak ya da yazılımın ismini ya da üreticisini belirten herhangi bir göstergeyi silmek suretiyle herhangi bir kopyalama, değiştirme ya da geri derleme yapamaz. Kullanıcı ürünü sadece kendi kişisel kullanımı için kullanmakla yetkilidir ve ürünü üçüncü şahıslara aktaramaz, satamaz, transfer edemez ya da borç olarak veremez.


Müşteri'nin görev ve zorunlulukları

Kullanım şekli


Kullanıcılar, hizmeti sadece kendi kişisel kullanımı için kullanmakla yetkilidir. Gravity Gateway web sitesinin izinsiz olarak profesyonel, ticari ya da tanıtım amaçlı kullanımı yasaktır. Hizmetin bu şartlar ve koşullara uygun olmayan herhangi bir biçimde kullanımından Whybe Online hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Kişisel veri / Kullanıcı hesabı


Üyelik bilgilerinin (KULLANICI ADI, şifre) kullanımından yalnızca Müşteri sorumludur ve KULLANICI ADI ve şifre olarak verdiği bilgilerden mesuldür.

Müşteri, KULLANICI ADI ve şifre bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamalı ya da ifşa etmemelidir.

Kişisel erişim bilgilerinin aktarılması ya da bu Genel Çalışma Şartlarına aykırı biçimde kullanılması halinde (iki farklı bilgisayardan, aynı KULLANICI ADI ve şifre ile aynı anda hizmete giriş yapılması gibi), Whybe Online, yükümlülük altında olmaksızın Müşteri'nin hizmete erişimini ilk aşamada bir (1) ay süre ile durdurma hakkına sahiptir. Whybe Online, bütünsel bir araştırma yapılana kadar hesabı durdurmaya devam edebilir. Bu araştırmadan sonra Whybe Online, makul bir şekilde nasıl ilerleneceğine kendi takdiriyle karar verecektir.

Genel Çalışma Şartlarının tekrar ihlali durumunda Whybe Online hizmete erişimi ve böylelikle Müşteri ile olan sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir ve bu durumda Whybe Online'un Müşteri'ye karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.

Eğer erişim bilgileri (KULLANICI ADI ya da şifre) kaybolur veya çalınırsa Müşteri, Whybe Online'u hemen support@whybe-online.com adresine e-posta göndererek bilgilendirecektir.


İtibara zarar verme ve kötüye kullanma


Müşteri, Whybe Online'a ve/veya Whybe Online ile bağlantısı olan herhangi bir kuruma zarar verecek, kayba uğratacak ya da sıkıntıya sokacak herhangi bir harekette bulunmamayı kabul eder.


Telif hakkı


Özel ve ticari olmayan amaçlarla kullanım hakkına ek olarak Müşterilerin aşağıdakileri yapması yasaktır:

Ürünlerin kopyalarını satmak, ödünç vermek, aktarmak ya da transfer etmek,

Ürünleri ya da her türlü parçalarını halka açık platformlarda kullanmak (özellikle İnternet kafeler ve video eğlence merkezleri),

Üçüncü şahıs ve partilere, her türlü çevrimiçi ya da çevrimdışı kullanım için müzik, programlar, oyunlar, hizmetler ya da çoklu oyuncu fonksiyonlarını, önceden yazılı izin olmaksızın sunmak ya da bu hizmeti sağlamak.

Müşteri, yukarıda belirtilen kısıtlamaları anladığını ve bunlara uyacağını onaylar. Bu yönergelere uymamak, Müşteri'nin hesabının durdurulmasına ya da kapatılmasına neden olabilir. Müşteri, yukarıda belirtilen kısıtlamaların Müşteri tarafından ihlalinden Whybe Online'un sorumlu olmayacağını anlar.

Ürünleri yasadışı bir biçimde çoğaltan, yayan ya da halka açık olarak yeniden üreten ya da bunları yapmaya yardım eden herkes cezai işleme tabi tutulacaktır. Ürünlerin yasadışı çoğaltılması hapis ve/veya para cezası ile cezalandırılır. Yasadışı kopyalanan veriler toplatılıp yok edilebilir. Whybe Online kendisi ve telif hakkı sahipleri adına, uğratıldığı zararlar için kanunlar çerçevesinde dava ile talepte bulunma hakkını özellikle saklı tutar.


Fiyatlar ve teslimat ücretleri


Ürünlerin fiyatları mevcut fiyat tarifelerinde ya da Gravity Gateway web sitesinde bulunan çevrimiçi reklamlarda belirtildiği gibi olmalıdır. Müşterinin bir ürün ya da hizmetten yararlanabilmesi için önce ödeme yapması gerekir.

Çevrimiçi ödeme işlemleriyle ilgili teknik ayrıntılar:

SSL (Güvenli Giriş Katmanı) şifreleme teknolojisi, para transferi esnasında bilgileri kodlar.

İnternet tarayıcısının mevcut şifreleme fonksiyonları kullanılacaktır.

Whybe Online 'un Müşteri'nin banka hesabı ya da kredi geçmişi dahil özel verilerine erişimi yoktur.

Kötüye kullanım ve dolandırıcılığı engellemek için Whybe Online sadece Müşteri'nin adres ve işlem tarih ve saatini saklar. Bu veriler gizli tutulur ve aşağıdaki durumlarda kullanılabilir.

Kapsamı ne olursa olsun, her türlü dolandırıcılık ya da hile girişimi derhal işleme tabi tutulacak olup bu işlem gereği tüm ilgili para transferi işlem verileri yetkili mercilere iletilebilir.

Başarılı para transferinden sonra, satın alınan ürün, otomatik aktivasyon ile Müşteri'nin kullanımına açılır. Eğer para transferi başarılı bir şekilde tamamlanamazsa, bunun sebepleri belirlenene dek Whybe Online, kullanıcının hesabını bloke etme hakkını saklı tutar.


Kusur yükümlülükleri


Whybe Online, satılan tüm ürünlerin, Genel Çalışma Şartlarına tabi olduğunu garanti eder. Ürünler test edilmiştir ve yaratıldıkları parametreler dahilinde ve web sitesinde açıklandığı şekilde işlevlerini yerine getirecektir. Ancak Whybe Online, yazılım ürünlerinin Müşteri'nin beklentisini karşılayacağını ve yazılımın her koşulda hatasız çalışacağını garanti etmez. Whybe Online, ayrıca yazılımın belirli işlevleri ve sonuçları için de herhangi bir garanti sağlamaz; çünkü planlanan tasarım parametreleri, programın yaratıldığı zamandaki yazılım teknolojisinin mevcut asgari standartlarını aşıyor. Aynı durum, yazılım içerisinde ekli bulunan her türlü dosyanın doğruluğu ya da eksiksizliği için de geçerlidir.

Ürün, teslim edildiğinde kullanılamayacak şekilde kusurluysa Whybe Online, satın alım tarihinden itibaren yasal süre içerisinde ya ürünü değiştirir ya da ücretini kendi takdirine göre Müşteri'ye iade eder. Bu husus sadece doğrudan Whybe Online'tan çevrimiçi olarak edinilen ürünler için geçerlidir. Whybe Online, Whybe Online web sitesi dışındaki herhangi bir kaynaktan Müşteri tarafından aktive edilmiş ürünler için teminat ya da garanti vermez. Müşteri'nin kusurlu ürünün tüm ayrıntılarını ve kusurun şeklini Whybe Online'un yukarıda belirtilen Müşteri hizmetleri e-posta adresine göndermesi gerekir. Whybe Online, bir ürünün kullanımına ilişkin oluşabilecek direkt ya da endirekt zararlardan, bu zararlar Whybe Online'un kasıtlı amacı ya da şiddetli ihmali sonucu ortaya çıkmadığı sürece sorumlu tutulamaz ve hukuki yükümlülük dışındadır. Whybe Online, öngörülemeyen zararlar ya da endirekt ya da başka bir nedene bağlı olan kayıplardan hiçbir şekilde yükümlü değildir.

Whybe Online, yanlış kullanımdan, özellikle çalıştırma talimatlarını incelememekten, hatalı yapılandırmadan ya da uygun olmayan aksesuarlardan kaynaklanan hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etmez.

Whybe Online'un kendi kararına göre, bir kusuru düzeltmek, ekonomik açıdan Whybe Online için mantıksız ise, ürün yenisiyle değiştirilir ya da para iadesi yapılır.


Whybe Online'un fesih hakkı


Genel Çalışma Şartlarının Müşteri tarafından hali hazırda ya da tekrar ihlali durumunda Whybe Online, bu Genel Çalışma Şartları çerçevesinde Müşteri ile yapılmış olan tüm sözleşme ve lisansları derhal iptal edebilir. Sebebi fark etmeksizin, eğer herhangi bir sözleşme ya da lisans iptal edilirse verilen tüm lisanslar da tazminat olmaksızın derhal iptal edilmiş sayılır ve Müşteri ilgili ürünleri kullanmayı derhal durdurur.


Müşteri'nin iptal hakkı


İptal hakkı – Müşteri herhangi bir siparişi, ürün ya da hizmetin otomatik olarak aktive edilmemiş olması kaydıyla, satın alım tarihini takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde iptal etme hakkına sahiptir. Eğer Müşteri bir siparişi iptal etmek isterse Whybe Online ile support@whybe-online.com e-posta adresinden irtibat kurarak siparişin ayrıntılarını vermeli ve iptal talebinin sebebini açıklamalıdır.

İptal sonuçları – Müşteri tarafından iptal gerçekleşmesi durumunda Whybe Online, iptal olan siparişe ait tüm ürünler için yapılan ödemeleri iade eder. Sipariş iptali sonrası Müşteri'nin ilgili ürünleri kullanım hakkı derhal sonlanır. Müşteri, ürünleri ve tüm kopyalarını Müşteri'nin bilgisayarından ve Müşteri'nin ürünleri kopyaladığı diğer her türlü cihazdan ya da medyadan silmeli ya da yok etmelidir.

Karat siparişleri, mükerrer sipariş (web sitesi tarafından iki kez alınan münferit siparişler) olduğu ispatlanmadığı sürece iade edilmez.


Veri korunması/cookieler


Whybe Online, Müşteri'nin kişisel bilgilerini sadece sipariş işlemleri için kullanır. Tüm Müşteri verileri kayıtlı tutulur ve sadece ilgili veri koruma kanunlarına uygun olarak kullanılır.

Müşteriler, kayıtlı bilgilerini istedikleri zaman ücretsiz olarak görüntüleyebilir, düzeltebilir, bloke edebilir ve silebilir. Whybe Online, ev adresi ve e-posta adresi dahil kişisel verileri, Müşteri'nin istediği zaman iptal edilebileceği onayı dışında üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Sipariş işlemlerinin yapılması için bu verilere ihtiyacı olan Whybe Online'un hizmet ortakları (örn. teslimatı yapacak anlaşmalı taşıyıcı firma ve ödeme işlemini yapacak kredi kuruluşu) için bu husus geçerli değildir. Bu durumlarda da, aktarılan veriler gerekli olduğu asgari düzeyde tutulur. Whybe Online, Müşteri verilerini, kazara ya da kasti değişikliklere, kayıplara ya da yok edilmelere ve izinsiz kişiler tarafından verilere erişime karşı korumak için teknik özellikler ve organizasyonel güvenlik önlemleri uygulamıştır.

Kredi kartı bilgileri 128 Bit SSL'e (Güvenli Giriş Katmanı) kodlanır ve doğrudan kredi kartı işlem hizmetine bağlı bir ödeme geçidine aktarılır. Veriler çevrimiçi olarak doğrulanır, ödeme ürünler teslim olmadan önce işleme alınır (nakit peşin ödeme).

Gravity Gateway web sitesi Müşteri bilgilerini kayıtlı tutmak ve geri almak için cookie kullanır. Müşteri bilgileri, kullanıcı adları ve seçilen ulusal kur, cookielerde tutulur ve daha sonra Müşteri'nin para iadesi için kullanılır.

Bir Müşteri Whybe Online'a kaydolduğunda ya da bir sipariş vermek istediğinde Whybe Online, Müşteri verisi talep eder. Mevcut Gravity Gateway Müşterileri, kendi kullanıcı adı ve kişisel parolaları ile kolayca giriş yapabilirler. Cookie içerisinde tutulan veriler bazı formları doldurma gerekliliğini ortadan kaldırır ve hatasız bir şekilde gezinmeye yardımcı olur. Bu cookielerin kullanım süresi 5 yıl sonra dolar. Müşteriler, İnternet tarayıcılarından güvenlik ayarlarını değiştirerek cookieleri kabul edebilir ve isterlerse cookieleri bloke edebilirler.


Geçerli Kanunlar ve Yargı Yetkisi


Bu Genel Çalışma Şartları ve ilgili ilkeler ve sözleşmelerde Lüksemburg kanunları geçerlidir ve Lüksemburg kanunlarına göre değerlendirilir. Gravity Gateway web sitesine Lüksemburg dışından erişim sağlayan herkes kişisel olarak yerel kanunları, ürünler ya da Müşteri'nin ürünleri kullanımı ile ilgili ise, ilgili olduğu derecede incelemekle sorumludur.


Kurtarma koşulu


Bu Genel Çalışma Şartları'nın herhangi bir bölümü, o kapsamdaki anlaşmazlıklar üzerinde çalışmakla yetkili mahkeme tarafından dava edilemez olarak değerlendirilirse, diğer bölümlerin uygulanabilirliği bundan etkilenmez. Dava edilemez olarak değerlendirilen her bölüm mümkünse dava edilebilir olacak şekilde düzeltilir.


Toplam sözleşme


Bu Genel Çalışma Şartları, ilgili taraflar arasındaki sözleşmenin amacına dair temel oluşturur ve tüm yasal anlaşmaları içerir ve diğer her türlü sözlü ya da yazılı anlaşmayı kapsam dışı bırakır.

Bu madde, Whybe Online'un dolandırıcılık ve yanlış tanıtma konusundaki yükümlülüğünü kısıtlama amacı gütmez.


Diğer


SİZ, MÜŞTERİ, BU GENEL ÇALIŞMA ŞARTLARINI OKUYUP ANLADIĞINIZI VE ONLARA UYMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ. SORU, ÖNERİ YA DA YORUMLARINIZ VARSA BİZE LÜTFEN BU GENEL ÇALIŞMA ŞARTLARININ BAŞINDA BELİRTİLEN POSTA YA DA E-POSTA ADRESLERİMİZDEN ULAŞINIZ.

GÜVENİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.